سفارش تبلیغ
صبا

روزی انوشیروان فرمان داد تا هر کس جمله حکیمانه ای بگوید به اوچهارصد سکه طلا بدهند. روزی در حالیکه از کنار مزرعهای می گذشت پیرمرد نود ساله ای را دیدکه مشغول کاشتن نهال زیتون است.شاه جلو رفت واز پیرمرد پرسید ، نهالزیتون بیست سال طول میکشد تا به باربنشیند وثمر دهد، تو با این سن و سال با چه امیدی نهال زیتون میکاری پیرمرد لبخندی زد وگفت : دیگران کاشتند و ما خوردیم مامیکاریم تا دیگران بخورند ... سلطان از جواب پیرمرد خوشش آمد وگفت : واقعا جوابت حکیمانه بود و دستور داد چهارصد سکه طلا به او بدهند پیرمردخندید شاه گفت : چرا میخندی پیرمرد گفت : زیتون بعد از بیست سال ثمرمیدهد اما زیتون من الان ثمر داد باز دستور داد چهارصد سکه دیگر به او بدهند پیرمرد باز هم خندید  انو شیروان گفت : این بار چرا خندیدی پیرمرد گفت : زیتون سالی یک بار ثمر میدهد اما زیتون من امروز دوبار ثمر داد مجددا دستور داد چهارصد سکه دیگر به او بدهند وبه سرعت از آنجا دور شد پرسیدند چرا با عجله میروید گفت : نود سال زندگیِ با انگیزه و هدفمند، ازاو مردی ساخته که تمام سخنانش سنجیده و حکیمانه است ، پس لایق پاداش است.اگر می ماندم خزانه ام را خالی میکرد


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

 

گرگی در اتاقکی در آغل گوسفندان ما زاییده بود و سه چهار توله داشت و اوائل کار به طور مخفیانه مرتب به آنجا رفت و آمد می کرد و به بچه هایش میرسید ، چون ‌آسیبی ‌به‌ گوسفندان‌ نمیرساند‌ وبخاطر ترحم‌ به‌ این ‌حیوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌ بچه‌هایش‌، او را بیرون ‌نکردیم‌، ولی ‌کاملا ا‌و را زیر نظر‌ داشتم‌.

این‌ ماده‌ گرگ ‌به ‌شکار میرفت‌ و هر بار مرغی‌، خرگوشی ‌، بره‌ای شکار میکرد و برای ‌مصرف ‌خود و بچه‌هایش ‌می آورد‌.

اما با اینکه ‌رفت ‌آمد ‌او از آغل‌ گوسفندان ‌بود، هرگز متعرض‌ گوسفندان ‌ما نمیشد‌. 

ما دقیقا آمار گوسفندان ‌و‌بره های‌ آنها ‌را داشتیم‌ وکاملا" مواظب‌ بودیم‌، بچه‌ها تقریبا‌ بزرگ ‌شده‌‌‌‌ بودند.

یک‌بار و در غیاب ‌ماده ‌گرگ ‌که ‌برای ‌شکار رفته‌ بود، بچه‌های ‌او‌‌ یکی ‌از ‌بره‌ها را کشتند!

ما صبرکردیم، ببینیم ‌چه ‌اتفاقی‌ خواهد افتاد‌؛ وقتی ‌ماده ‌گرگ ‌برگشت ‌و این ‌منظره ‌را دید، به ‌بچه‌هایش ‌حمله‌ور شد؛ آنها ‌را گاز می گرفت و میزد ‌و بچه‌ها ‌سر و صدا و جیغ ‌میکشیدند ‌و پس ‌از آن ‌نیز ‌همان‌ روز ‌آنها را برداشت‌‌ و از ‌آغل ‌ما رفت‌.

روز بعد، با کمال ‌تعجب ‌دیدیم، گرگ، یک ‌بره‌ ای شکار کرده و آن‌ را نکشته ‌و زنده ‌آن‌ را از دیوار‌ آغل ‌گوسفندان ‌انداخت ‌رفت‌.»

این ‌یک ‌گرگ ‌است‌ و با سه‌ خصلت‌: 

درندگی

وحشی‌بودن‌

و حیوانیت

‌شناخته‌میشود‌

اما میفهمد، هرگاه ‌داخل ‌زندگی ‌کسی‌ شد و کسی ‌به ‌او ‌پناه‌ داد و احسان‌کرد به‌ او خیانت ‌نکند ‌و اگر‌ ضرری‌ به ‌او زد ‌

جبران نماید

هر ذاتی رو میشه درست کرد،جز ذات خراب..


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

 پیرمردی بود  که پس از پایان هر روزش از درد و ازسختیهایش مینالید

دوستی از او پرسید: این همه درد چیست که از آن رنجوری؟؟


پیرمرد گفت: دو باز شکاری دارم، که

باید آنها را رام کنم، دو تا خرگوش هم دارم که باید مواظب باشم، بیرون نروند،

 

دوتا عقاب هم دارم که بایدآنهارا

هدایت و تربیت کنم، ماری هم دارم که آنرا حبس کرده ام

 شیری نیز دارم که همیشه، باید آنرا در قفسی آهنین، زندانی کنم، بیماری نیز دارم که باید از او مراقبت

کنم و در خدمتش باشم...


مردگفت: چه مےگویی، آیا با من شوخی میکنی؟ مگر مےشود انسانی اینهمه حیوان را با هم در یکجا، جمع کند و مراقبت کند!!؟ پیرمرد گفت: شوخی نمےکنم، اما حقیقت تلخ و دردناکیست...

  آن دو باز چشمان منند، 

که باید با تلاش وکوشش ازآنها مراقبت کنم...

آن دو خرگوش پاهای منند،

که باید مراقب باشم بسوی گناه

کشیده نشوند...

  آن دوعقاب نیز، دستان منند، 

که بایدآنها را به کارکردن، آموزش دهم تا خرج خودم و خرج دیگر برادران نیازمندم را مهیا کنم...

  آن مار، زبان من است 

که مدام باید آنرا دربند کنم تا مبادا

کلام ناشایستی ازاو، سر بزند...

شیر، قلب من است که با وی همیشه درنبردم که مبادا کارهای شروری از وی سرزند...

و آن بیمار، جسم وجان من است،که محتاج هوشیاری مراقبت و

آگاهی من دارد...

این کار روزانه من است که اینچنین مرا رنجور کرده و امانم را بریده. . .


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

طبق روایات قبل از خروج سفیانی نیرو های ایرانی در شام حضور دارن که بنا بر اختلافی که در داخل ایران رخ میده نیرو های ایرانی مجبور به عقب نشینی از شام میشن و اینگونه سفیانی بعد از  قرقیسا وارد عراق میشه و بعد به مرز های ایران حمله می کنه! حال منافقین داخلی و خارجی دارن با تحریم سپاه و برهم زدن برجام مقصر اصلی را سپاه جلوه می دهند تا راهی برای عقب نشینی سپاه پیدا کنند و بتوانند شام را اشغال کنند وظیفه ما مبارزه با تروریسم هست و نباید بذاریم مردم بیشتری کشته شوند این از  قواعد ظهور هست  سپاه با قانونی در ردیف سازمان‌های تروریستی قرار گرفت که دوم آگوست(11 مرداد) به تصویب رسید و دوم نوامبر(11 آبان) اعمال تحریم‌های مورد نظر این قانون(CAATSA) آغاز خواهد شد.سخنرانی و تصمیم روزهای آینده ترامپ درباره برجام هیچ ارتباطی به قانون کاتسا و مسئله اعمال تحریم‌های مرتبط با تروریسم علیه سپاه ندارد.برجسته کردن سپاه در آستانه تصمیم ترامپ درباره برجام، ولو تحت عنوان حمایت از سپاه، نمی‌تواند یک اقدام صادقانه باشد؛ که اگر بود، یا باید در روز 11 مرداد چنین موجی به راه می افتاد یا 11 آبان به جد معتقدیم این نمایش حمایت از سپاه یک پروژه فریب است. برخی می‌خواهند تصدیق(certify) نشدن برجام توسط ترامپ را به سپاه مرتبط کنند.باید مراقب بود...اخرش هم بینی شیاطین انس و جن به خاک مالیده می شود! ان شاء الله تحولات شام قبل از خروج سفیانی بنابراین، اگر حوادث منطقه شام و فعلی سوریه در زمان معاصر، به "ترتیب" ذکر شده در حدیث فوق و به فاصله "زمانی معین"، رخ دهد، شاید به این معنا خواهد بود که وارد "تحولات عصر ظهور" در سوریه، شده ایم. حوادث سوریه و عراق بعد از خروج سفیانی  آنگاه حدیث امام باقر، در ادامه، حوادث بعد از خروج سفیانی را تا حمله به عراق، نیز به اجمال، ذکر می کن.. ثُمَّ یَخْتَلِفُونَ عِنْدَ ذَلِکَ عَلَى ثَلَاثِ رَایَاتٍ رَایَةِ الْأَصْهَبِ وَ رَایَةِ الْأَبْقَعِ وَ رَایَةِ السُّفْیَانِیِّ فَیَلْتَقِی السُّفْیَانِیُّ بِالْأَبْقَعِ فَیَقْتَتِلُونَ وَ یَقْتُلُهُ السُّفْیَانِیُّ وَ مَنْ مَعَهُ ثُمَّ یَقْتُلُ الْأَصْهَبَ ثُمَّ لَا یَکُونُ لَهُ هِمَّةٌ إِلَّا الْإِقْبَالَ نَحْوَ الْعِرَاقِ وَ یَمُرُّ جَیْشُهُ بِقِرْقِیسَا فَیَقْتَتِلُونَ بِهَا فَیَقْتُلُ مِنَ الْجَبَّارِینَ مِائَةَ أَلْفٍ وَ یَبْعَثُ‏ السُّفْیَانِیُّ جَیْشاً إِلَى الْکُوفَةِ وَ عِدَّتُهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً فَیُصِیبُونَ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ قَتْلًا وَ صَلْباً وَ سَبْیاً فَبَیْنَا هُمْ کَذَلِکَ إِذْ أَقْبَلَتْ رَایَاتٌ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ تَطْوِی الْمَنَازِلَ طَیّاً حَثِیثاً وَ مَعَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْقَ... در این زمان، سه پرچم در مقابل هم مى‏ایستند: لشکر نظامی اصهب، ابقع، سفیانى. در ابتدا سفیانى با ابقع مى‏جنگد و او و همراهانش را کشته و به دنبال آن اصهب را هلاک مى‏کند. پس از آن تمام هم و غم سفیانی، حمله به عراق است سپاهیانش را به قرقیسیا (نزدیک شهر دیرالزور سوریه) مى‏رساند و در آنجا هم به جنگیدن مى‏پردازد. در این جنگ صد هزار نفر از جباران و ستمگران کشته مى‏شوند. پس از آن سفیانى، لشکر نظامی هفتاد هزار نفری را به سوى کوفه گسیل مى‏دارد ... و در این میان و در هنگام حمله سفیانی به عراق، لشکریانی از خراسان (ایران) برای دفع حمله سفیانی، به سرعت عازم عراق و کوفه خواهند شد که در میان آنها، اصحاب قائم و امام عصر نیز حضور دارند بنابراین، ترتیب "حوادث بعد از خروج سفیانی"، از کتاب الغیب? نعمانی به نقل از امام باقر، چنین خواهد بود:. سفیانی در کنار دو پرچم مخالف در سوریه، آشکار خواهد شد (ثم یختلفون عند ذلک على ثلاث رایات رایة الأصهب و رایة الأبقع و رایة السفیانی)سفیانی، معارضین، ابقع و حاکم سوریه، اصهب را به قتل می رساند و بر تمام گروه های درگیر در سوریه، پیروز خواهد شد (فیلتقی السفیانی بالأبقع فیقتتلون، فیقتله السفیانی و من تبعه ثم یقتلالأصهب)آنگاه قصد حمله به عراق، را در سر می پروراند (ثم لا یکون له همة إلا الإقبال نحو العراق. در میانه حمله به عراق، در منطقه قرقیسیا در نزدیکی شهر دیرالزور سوریه، سیاهی به جنگ با دشمنان شیعه، می‏پردازد (یمر جیشه بقرقیسیاء فیقتتلون بها فیقتل بها من الجبار


نظر()

  

فصل مدارس اومده باید مواردی رو حتما بگیم والدین عزیز حواسشون جمع باشه!محلول دهان شوی اسیدی هست که باعث پوسیدن دندان های کودکان شما می شود ! بعضی نادان ها میگن قورت دهید که باعث زخم معده خواهد شد!اگر دقت کنید تمام کودکانی که دهان شور بهداشت را استفاده کرده اند دندان های انها پوسیده است! (فلوراید عامل سرطان!هر انسانی سه بار واکسن کزار بزند عقیم خواهد شد! پس برای جلوگیری از واکسن کزاز حتما با جدیت تمام اخطار دهید!استفاده از شیر های پاکتی مدارس دل درد و ... به وجود می اورد! حتما به کودکان خود بگویید این شیر ها را مصرف نکنند!شما شیر محلی را در درب مغازه ها تا خانه ببرید ترش می شود! حال چطور یک شیر باید از روستا ها به کارخانه های بسته بندی برود و سالم باشد؟ به وسیله جوش شیرین وایتکس و ریکا و مواد نگهدارنده دیگر سالم مونده!تمام محصولات بوفه مدارس چه سیب سلامت داشته باشد چه نداشته باشد کلا ضرر دارند!کلیه اقدامات بهداشتی در مدارس اعم از فلوراید . تغذیه . بوفه . واکسن . قرص اهن . اسید فولیک . مولتی ویتامین . ویتامین D و ... به ضرر کودکان شماست مراقب باشید !قبل از اینکه رسانه ای بشه و شما دیر متوجه بشین از الان جلوگیری کنید 


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

4 سال دور قبری گریه کردیم که جنازه ای داخلش نبود باز هم خیانت صدا و سیما سعی دارندبا دیوانه‌نمایی ازترامپ افتضاح برجام را به خریّت ترامپ تقلیل دهند نه خباثت ذاتی آمریکا و ضعف دیپلماتهای ما یه موجوداتیم داریم فکرمیکنن اگه جنگ بشه گلوله های آمریکا بصورت هوشمند سپاه وبسیج و ج.اسلامیو نابودمیکنن ولی مردم ایران هیچ بلایی سرشون نمیاد گاهی زیادی مردم آمریکا رو خوب فرض میکنیم، آدم فضایی ها نبودن که ترامپ رای دادن به کوری چشم ترامپ، اوباما و هفت جد و آباء تمام رئیس‌جمهورهای آمریکا درود بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سگ پاسبان آمریکا هم به واق واق افتاد(نتانیاهو)؛سخنان ترامپ مهم بودواحتمالا منجربه جنگ شود خب زودتراز25سال نسخش پیچیده شد حق با معاون مدرسه مان بود صدای مرگ بر آمریکایمان به کاخ سفید هم رسیده ترامپ اعتراف میکند تیم مذاکره کننده ی جاسوس خیزمون، طبق برجام، خودش رو بلاشرط، پایبند کرده تماما به قوانین اف ای تی اف آدرس سایت اف ای تی اف که از توی اون میتونین متن بیانیه اف ای تی اف رو دانلود کنید و توش ببینید که به قرار 2231 گفته شده که باید پایبند باشیم و در قرار 2231 گفته شده که بر اساس لیست SDN بایستی امضا کنندگان اف ای تی اف، کلیه ی مرتبطین با کمکهای مالی به تروریسم را استرداد کنند و تحویل دهندحالا متوجه بشید چرا میگیم به برجامی که توش جاسوسه نباید اعتماد کرد خب جاسوس بیکار که نبوده از گیجی اعضای پخمه و شوت مذاکره کننده و از عجله ی اونها برای مذاکره با کدخدا و از حس غرب پرستی شون آگاهه و نهایت استفاده رو کرده الان که فهمیدند باید طبق برجام و پیوستهایی که کور کورانه امضا کردند بدون بررسی و هول هولکی تایید کردند در کمتر از بیست دقیقه در مجلس، باید وطن فروشی کنند و سپاه فروشی، حالا افتادند به صرافت که نه! سپاه از ماست! سپاه محبوب دلهاست ما رو درگیر غیرت ورزی بر سر نام خلیج فارس میکنند و تلویحا میگن به خاطر دفاع از سپاهه که داریم ناقض برجام به شمار میایم، ولی هیچ کس نمیپرسه که جنابان روحانی و ظریف! شما قرار بود برای رفع تحریم ها بر مسئله ی بمب اتم و انرژی هسته ای مذاکره کنید! سپاه این وسط چطوری از برجام شما سر درآورد یعنی اینقدر متوجه نبودید که دارید توی برجام این رو هم امضا میکنید یعنی امضای کری اینقدر برای شما تضمین بود چرا سپاه درگیر برجام هسته ای ما شد چون ترامپ یا به قول رئیس جمهور با دل و جرأت ما، دولت فعلی آمریکا نه دولت قبلی دولت فعلی آمریکا با مردم ایران دشمنی داره، داریم ناقض برجام به شمار میاره آره این جوریه ترامپ دیوانه هست!اتفاقا ترامپ دقیقا داره هوشمندانه بر اساس پازل چیده شده برای تیم مذاکره کننده ی بی حواس ما قدم برمیداره برچسب دیوانه زدن به ترامپ، وسیله ی خوبی برای پوشاندن کاستی ها و کم کاری هاتون در مذاکره نیستبازی نمی‌خوریم..


نظر()

  

پیشگویی کتاب مقدس در مورد ایران و روسیه!

تهران و مسکو در آخرالزمان اتحاد نظامی تشکیل می دهند

جروسالم پست به نقل از یک نشریه مسیحی نوشت که ایران همراه با روسیه تهدید بزرگی برای آمریکا محسوب می شوند.

 کریستچن پست ادعا کرد که در عهد جدید و در حزقیال 38، پیش بینی وجود دارد که در آن پرشیا یا ایران امروز و راش یا همان روسیه در اخرالزمان اتحاد نظامی تشکیل می دهند.

در ادامه این گزارش ادعا شده است: ایران به عنوان کشوری شیعه معتقد است که مقدر شده به به تسلیحات هسته ای دست پیدا کند.

این نشریه مدعی شد که این پیشگویی در حال تحقق است و هیچ کس نمی تواند با تحریم بیشتر یا اقدام نظامی آن را متوقف کند.

در این گزارش آمده است: رویدادهای فعلی جهان، درست به مانند پیش لرزه های قبل از زلزله ای شدیدی است.

در پایان این گزارش آورده شده است: رویدادهای پیش گویی شده به مانند دومینو کنار هم قرار داده شده اند. زمانیکه نخستین دومینو می افتد، باقی آنها در زمانی کوتاه نیز سقوط می کنند.


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

طبق طب اسلامی سنتی  وقتی کسی بیمار است با شناسایی غلبه طبع و تجویز دارو و اصلاح غذا کلیه بیماری هاش با هم درمان میشه !

 برای مثال 

کسی که غلبه بلغم داره : الزایمر . کم کاری تیرویید . پر خوابی . استرس . ریزش مو . تپش قلب . نفخ معده . عقب افتادن قاعدگی . کسل بودن و تنبل بودن . کاهش میل جنسی . درد مفاصل . نارسایی کلیه  و کبد چرب و چربی بالا . کم خونی و ... رو داره
البته بستگی به میزان شدت بلغم 
ما برای این بیمار اصلاح غذا می کنیم میگیم در مصرف سردی ها تعدیل کند یعنی ماست را با نعنا مصرف کند و مصرف غذا های گرم را بیشتر کند مثل بابونه و بهارنارنج و .... !
کلیه بیماری ها درمان میشه تمام  
در طب غربی :
متاسفانه این طب شاخه شاخه شده !
یعنی برای ریزش مو میره پزشک پوست و مو !
برای تیرویید و مشکلات قاعدگی پزشک زنان!
برای تپش قلب پزشک قلب!
برای درد مفاصل پزشک ارتوپد!
برای معده و کبد : پزشک داخلی !
برای استرس : پزشک اعصاب و روان 
همه این پزشک ها دارو هایی تجویز می کنند میشه 5 تا کیسه دارو ..!??
اون وقت هر داروی که هر پزشک میده برای دیگر اعضا عوارض داره !
??مثلا قرص تیرویید پوکی استخوان میاره!
ارتوپد باید دارو بده برای پا کلسیم : از استخوان مرده تولید شده باعث سنگ کلیه میشه و مشکلات کبدی!
??پزشک داخلی داره معده رو درمان می کنه عوارض قرص های خودش هست باز دیگر قرص ها هم تو معده وارد میشه!
کبد چرب شده اینا دارن قرص میدن !
حالا مشکل از سردی بیش از حده اما میگن ماهی بخور 
ماهی سرد و تره همه بیماری ها رو تشدید می کنه !
شما تصور کنید این بیمار چی میشه !
ایا سرطان معده نمی گیره؟
دشمن طوری طراحی کرده قرص ها رو که بشه تا اخر عمر خورد!
مثل قرص تیرویید ! میگن ماهی بخور قرص هم بخور این کنترل می کنه کم کار نشه 
ماهی سرده خودش کم کاری تیرویید میاره!
برای درمانش ماساژ محکم روغن سیاه دانه زیر گلو هر شب 10 دقیقه
لعنت خدا بر پزشکی دجال بیاد

اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

اصطلاح «آخرالزمان» در گفتار‌های ادیان آسمانی و روایات اسلامی مطرح شده است و مراد از آن، روز پایانی عمر دنیا (معنای لغوی) نیست، بلکه مراد از آن، دوره زمانی ویژه‌ای است که به‌گونه‌ای معنای آخر بودن را دارد. 

اصطلاح آخرالزمان به سه دوره اطلاق شده است
  
1?دوره پیامبر خاتم که از بعثت آن حضرت تا قیامت را شامل می‌شود. در این صورت، آخرالزمان، به این معنا است که بعد از آن بزرگوار، پیامبر و شریعت دیگری نخواهد آمد و این دوره، دوره آخرین شریعت است. 

2? دوره غیبت و سال‌های پیش از ظهور که آخرالزمان طبق این معنا، پایان دوره ظلم‌ها، فساد‌ها و حکومت‌های غیرالهی است و با ظهور امام موعود همه مظاهر شرک، ظلم و فساد از بین می‌رود. 

3?دوران ظهور و زمان تشکیل دولت عدل الهی که این حاکمیت، تا آخر عمر دنیا برقرار می‌ماند و دیگر از بین نمی‌رود. در روایتی پیامبر به دختر بزرگوارش فرمود:
«وقتی دنیا هرج‌ومرج شود و فتنه‎ها آشکار گردد و راه‎ها بسته شود و عده‎ای، عده دیگر را فریب دهند، خداوند کسی را که دژهای گمراهی را فتح می‌‎کند، برمی‎انگیزد و او در آخرالزمان، دین را برپا می‌کند».[1] 
با مراجعه به روایات، معلوم می‌‎شود یکی از معانی آخرالزمان، دوران غیبت امام دوازدهم است؛[2] به‌ویژه سال‎های پیش از ظهور آن حضرت که فتنه‎ها و مشکلات، به اوج خود می‌‎رسد. 
در روایتی، با صراحت، به دوران غیبت اشاره شده است: 

«ای علی! عجیب‎ترین مردم در ایمان و بزرگ‎ترین آنان در یقین، گروهی هستند که در آخرالزمان به سر می‌برند، پیامبر را ندیده‎اند، امام آنان نیز در غیبت است و آنان به نوشته‎ای ایمان می‌‎آورند».[3] 
با توجه به این روایات می‌‎توان گفت روایاتی هم که نشانه‎های مختلفی برای آخر‎الزمان بیان کرده است، به دوران غیبت و دوران پیش از ظهور اشاره دارد؛ مانند روایتی که می‌‎فرماید: «در آخرالزمان، مردم، امر به معروف و نهی از منکر را ترک می‌‎کنند و اهل ریا می‌‎شوند و نماز و روزه‎شان ظاهری است»[4] یا «آخرالزمان، زمان بدی است؛ زنان، بی‎حجاب و بزک‌کرده ظاهر می‌‎شوند».[5] 
و در پاسخ به قسمت دوم، چون در روایات، دوران غیبت امام زمان، «آخرالزمان» نامید شده است، می‌‎توان گفت، ما در آخرالزمان هستیم؛ به‌ویژه اینکه بعضی از علائم یاد شده[6]، در زمان ما وجود دارد، اما اگر کسی منظور از آخرالزمان را فقط چند سال پیش از ظهور حضرت در نظر بگیرد، چون وقت ظهور مشخص نیست، نمی‌‎توان گفت در آخرالزمان هستیم یا نه.[7]

پی‌نوشت‌ها
1.بحارالانوار، علامه مجلسی، ج 36، ص 308؛ «اذا صارت الدنیا هرجاً و مرجاً و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل و أغار بعضهم علی بعض … فبعث الله عزوجل عند ذلک مهدینا التاسع من صلب الحسین … یفتح حصون الضلالة … یقوم بالدین فی آخر الزمان». 

2. از روایات فراوانی که از قیام امام مهدی علیه‌السلام در آخرالزمان خبر می‌دهد، نیز روایاتی که در وسائل‌الشیعة، ج16، ص244؛ بحارالانوار، ج36، ص325؛ مستدرک‌الوسائل، ج2، ص267 آمده است، می‌‎توان این نکته را فهمید. 

3. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج74، ص56؛ «یا علی اعجب الناس ایماناً و اعظمهم یقیناً قوم یکونون فی آخرالزمان لم یلحقوا النبی و حجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد علی بیاض».

5. کافی، کلینی، ج5، ص55. 

6. بعضی از ویژگی‌های این دوره چنین است: 
- وضع حکومت‌ها: افراد، فاسد و ظالم و حکومت‎ها، ضعیف، استبدادی، زود‎گذر و متزلزل هستند. 
- وضع دین: از اسلام و قرآن، فقط اسمی می‌‎ماند و مساجد، زیبا، اما بدون جمعیت است و مردم از دین خارج می‌‎شوند. ‌
- وضع اخلاق: عواطف انسانی ضعیف می‌‎شود و ترحم به یک‌دیگر وجود ندارد. انواع فسادهای اخلاقی، علنی و بدون نهی و جلوگیری در جامعه انجام می‌‎شود. 
- وضع امنیت: ترس و اضطراب، فراگیر و راه‎ها نا‌امن است. جنایت‎های هولناک صورت می‌‎گیرد و مردم، آرزوی مرگ می‌کنند. مرگ‎های ناگهانی، زلزله، جنگ، فتنه، بیماری و مرگ زیاد می‌‎شود. 
- وضع اقتصاد: باران و محصولات کشاورزی کم می‌‎گردد و رود‌ها و چشمه‎ها خشک می‌‎شوند. گرانی، فقر، گرسنگی و عدم رونق تجارت و بازار، غوغا می‌‎کند. (برای آگاهی بیشتر: ر، ک: نجم الدین طبسی، نشانه‌هایی از دولت موعود.
7. البته چون امر ظهور، به عمل‎کرد و خواست مردم نیز بستگی دارد ـ بدین معنا که هر زمان آنان آماده ظهور بودند، ظهور تحقق می‌یابد ـ هر زمان می‌تواند آخرالزمان باشد و زمان ظهور فرا برسد

اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

 

با عرض تسلیت به مناسبت عاشورا و تاسوعای حسینی .

 مردم عزیز عزادار که در این چند روز نذر کرده اند به مردم خدمت کنند توجه داشته باشند :

ترکیب شیر با هر میوه ای تولید سم می کنه و باعث مسمومیت و تخریب بافت های معده میشه

مثل شیرموز و ....

اما اگر در این روز ها تصمیم گرفته اید شیر کاکائو و شیر قهوه به مردم بدهید دست نگه دارید ...

ترکیب شیر با کاکائو و قهوه به شدت مضر است ! تمام کاکائو ها و قهوه های موجود در بازار باعث انسداد عروق و مشکلات گوارشی می شوند و طبع انها طبق طب اسلامی سنتی سودا است

تنها قهوه نایاب ایرانی قدیمی (قهوه نایاب) طبع گرم و خشک داره و مفیده اما با شیر مخلوط نمیشه چون 

شیر تنها با عسل و خرما و دارچین مصرف میشه بهتره به جای قهوه و کاکائو از دارچین استفاده کنید..

 ریختن مایعات داغ درون لیوان و ظروف پلاستیکی یک بار مصرف نیز سرطان زاست علت : ازاد کردن ین پلاستیک و غلبه طبع سودا در نوشیدنی...

با سپاس


نظر()

  

مشخصات مدیر وبلاگ

ویرایش

دسته بندی موضوعی

ویرایش

لوگوی دوستان


خرید فروشگاه ساز" width="70%" onerror="this.style.display='none'"/>

ویرایش

دوستان

پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار عِــطـر ظــهــور جبهه مقاومت وبیداری اسلامی شین مثل شعور کارشناس ارشد اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی بوستــــــان ادب و عرفــان قـــــــرآن گلبانگ سربلندی لحظه های آبی( دلسروده های فضل ا... قاسمی) شباهنگ آوای روستا گل باغ آشنایی اقلیم ِ احساس ایوون رویا گل های تازه تــــــــــو خــــوب بـــــمان نهانخانه جان ~~~~~~ آشیانه علم ~~~~~~ کلبه بصیرت تغییر مطلوب ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی وبلاگ گروهیِ تَیسیر آموزش گام به گام رانندگی نگارستان خیال عکس های زیبا و دیدنی از دنیای پرندگان پد ضد عرق Underarm shild تنها خرید فروشگاه ساز"> خرید فروشگاه ساز گوناگون قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری * عاشقانه ای برای تو * برای عشقم H تخم مرغ شکن Egg Cracker عکس فانتزی و متحرک مطی جون عاشقتم فروش ویژه ساعت مچی بامبو مطالب جالب مذهبب مجتبی کمیجانی تا طلبگی راهی نیست لینگ بهارانه چرخ خیاطی تمام اتوماتیک Handy Stitch اقا سامیار بروزترین ها بهارانه ماه نگار- گالری هنر های من و دوستم سرور وبلاگ شخصی محمد
ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ